Politika e privatësisë

Deklarata e Privatësisë për Klientët - Kompanitë me qira të Veturave

 

Ky dokument i Privatësisë zbatohet për trajtimin e të dhënave personale të klientëve që bëjnë porosi ose vizitojnë platformat e RentalKosova. Kontrolluesi i të dhënave për përpunimin është RentalKosova, (në vazhdim referuar si " RentalKosova") është përgjegjës për përpunimin e këtyre të dhënave personale dhe respekton plotësisht privatësinë tuaj duke përputhur me rregulloren e Përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave kur përpunoni të dhënat personale.

 

Çfarë të dhënash personale përpunojmë dhe pse: RentalKosova përpunon të dhënat tuaja personale sepse ju përdorni shërbimet tona. Ne përdorim të dhënat personale të mëposhtme për qëllimet e mëposhtme.

 

1. Procesi i qiradhënies së Veturave: Ne përpunojmë të dhënat personale që na ofroni kur kryeni qiradhënie të veturave. Këto të dhëna personale janë të nevojshme për të kryer qiradhënien tuaj, për konfirmuar rezervimin tuaj dhe për të përpunuar pagesën dhe rimbursimin e mundshëm. Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave personale është se është e nevojshme për kryerjen e një kontrate, siç përcaktohet në rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave. Ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme personale në procesin e qiradhënies së veturave:

   - Emrin

   - Të dhënat e adresës

   - Të dhënat e kontaktit

   - Të dhënat e dokumentacionit të automjetit

   - Të dhënat e pagesës

   - Komentet (nëse aplikohet)

 

2. Klientët dhe Përgjegjësia: Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale të paraqitura nga ju gjatë kryerjes së përgjegjësisë për automjetin. Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave personale është që ju keni dhënë pëlqimin tuaj për këtë përpunim, siç përcaktohet në rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj duke na kontaktuar në info@rentalkosova.com. Ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme personale kur kryeni përgjegjësinë për automjetin:

   - Emrin (nëse paraqitet)

   - Të dhënat e dokumentacionit të automjetit

   - Numrin e telefonit (nëse aplikohet)

 

3. Komunikimet dhe Marketingu: Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat tuaja personale për të dërguar komunikime dhe informacione të marketingut. Komunikimet përfshijnë lajmet më të fundit, promovimet dhe azhurnimet e ofertave të reja. Baza ligjore për këtë përpunim është se ju keni dhënë pëlqimin tuaj kur kryeni një qiradhënie. Nëse dëshironi të ndryshoni preferencat tuaja lidhur me marrjen e këtyre komunikimeve, mund të bëni këtë duke ndjekur udhëzimet në faqen tonë të internetit.

 

4. Cookies: Ne përpunojmë të dhënat personale që ju na i paraqisni indirekt përmes cookies. RentalKosova përdor cookies për qëllime funksionale, analitike dhe marketing. Cookies funksionale janë të nevojshme për përdorimin e faqes sonë në internet. Cookies mund të mbledhin të dhënat e mëposhtme personale:

   - Të dhënat e vendndodhjes

   - ID e adresës IP ose e aplikacionit

   - Shfletuesi i Internetit dhe lloji i pajisjes

   - Gjuha e faqes në internet.

   Shihni Deklaratën tonë të Cookies për më shumë detaje mbi cookies.

 

5. Siguria dhe Parandalimi i Mashtrimit: Ne gjithashtu përpunojmë disa nga të dhënat personale të mësipërme për të parandaluar mashtrimin dhe forma të tjera të abuzimit. Baza ligjore për këtë aktivitet përpunimi është se është e nevojshme të ndiqet një interes i ligjshëm i RentalKosova (parandalimi i mashtrimit) siç përcaktohet në rregulloren e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave.

 

6. Analiza dhe Përmirësimi: Ne gjithashtu përdorim të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimet tona të raportimit ndaj reklamuesve dhe palëve të interesit dhe për të përmirësuar faqen tonë të internetit dhe shërbimet tona. Baza ligjore për këtë aktivitet përpunimi është se është e nevojshme të ndiqet një interes i lig


 

Dëshironi përditësimet e Rentalkosova të dërguara drejt në kutinë tuaj?

Regjistrohuni që të jeni të parët për të pranuar lajmet me interesante.